Academics

The school provides education for foreign students, regardless of race, color and creed, from Pre-Kindergarten to Grade 12, including Advanced Placement.

Young Honors Society


At the end of every quarter the three top ranking students in each homeroom are awarded Young Honors Society Certificates, on condition that they meet all the requirements. Other students who meet the requirements receive Certificates of Recognition. Students are eligible for this award if they:

Note: Even if students rank amongst the first five in their class and they do not meet the requirements, they will not receive certificates.


Back to top

First Quarter

Chen, Paris Hsinai

Chen, Li Ying "Olivia"

Tseng, Hsuan Fu "Devlyn"

Chen, Love Le-Fu

Bao, Wei-Hong Adrian

Chu, Bridget Ruei-Wen

Kung, Eugene Weichen

Chen, Yi - Ting Eitan

Chen, Summer Arcadia

Tseng, Jayden Shao-Jie

Chen, Marcus

Kuo, Li Yang "Leo"

Lin, Wan Xuan "Alicia"

Shen, Kingston Sammy

Sun, Kalani

Ling, Adriana

Ling, Arissa

Cheng, Andrew

Bao, Ruei-Ning Amelia

Lin, Melody

Chang, Mandy

Lin, Jing Xuan "Benjamin"

Wong, Tsz Yat Lucas

Wang, Bella

Chang, Clara

Chang, Angie

Hung, Yu-Fei Jamie

Chu, Rebecca Ching

Chang, Jayden Yu

Luo, Hanna

Yun, Chaeyoung

Chen, Yu Chian "Austin"

Chen, Shih Ning "Daphnie"

Chang, Chaumet Wan Ting

Kuo, Olivia Jiian

Tsui, Skyler

Ho, Ping-Chien "Jeremy"

Wan, Yi Chen "Titus"

Lin, Abbie

Wu, Alan

Kim, So Jin

Chen, Chu Han "Amber"

Shah, Saanvi Sonik

Hsu, Yu-Chen "Julien"

Tanner, Caleb Tharakitt

Kuo, You Jen "Amber"

Chen, Ethan Yu-Fan

Hong, Tang En "Owen"

Chen, Claire

Ishikawa, Megumi En

Lee, Siah

Huang, Angelina

Lee, Filippa

Kuo, Chen Yu "Olivia"

Dudek-Janapatla, Maria

Lai, Wen Chi "Sabrina"

Dang, Li-An Lilian

Chen, Aaron James

Chang, Mirabella

Kung, Darren Weijae

Woo, Annabelle Yuting

Sun, Jennifer

Ishikawa, Aya Wen

Wei, Katelyn

Tseng, Huai Ying "Roslyn"

Chen, Lena

Miyata, Keiya

Lin, Christine

Lin, Sophie

Chen, Chamonie Gene

Huang, Raymond

Hsu, Yu-Chi "Audrey"

Lin, Camilla

Johanneson, Penny Sigrid

Hsu, Dai-Wei "Kenneth"

Tsao, Ruei-En "Ryan"

Lai, Elvis

Chiang, Chia-Li "Kailey"

Chou, Ting-Hsuan "Jasper"

Tsai, Li Fan "Lancas"

Huang, Ching Hsuan Eugene

Chen, Mia

Huang, Ching Chun Ellie

Lin, Yu-Hong Sydney Catherine

Bae, Soyi "Sophia"

Luna Cardenas, Sophie Marie

Cheng, Jamie Yun-Chieh

Tseng, Charmaine

Hao, Rianna

Yu, Brandon Jing-An

Liu, Clara

Cheng, You-Hung "Yoyo"

Chen, Catherine Andrea

Chu, Julian Wang

Chatterjee, Prithika

Potharaju, Ruthvij

Kao, Yu Tung Leanna

Hoffmann, Sarah Edith

Tsao, Yu Chieh "Winnie"

Huang, Gwyneth Tz-Ling

Yang, Justin

Gou, Hsiao Ju "Sandy"

Wang, Allyn

Lin, Yu-Cing Tiffany

Lin, Emma

Kang, Liyeh

Vincenti, Sorafina

Motozawa, Haluka

Weng, Jo Wei "Esme"

Wu, Lydia

Lee, Joyce Musi

Yu, Myron Herbert

Tsao, Chun Chi "Jimmy"

Tai, Lori

Hoang, Gia Linh

Hoffmann, Sylvia Morgan

Fan, Lo Ning Carra

Lin, Lechi "Amy"

Tseng, Chi Che "Morrison

Liao, Zhang-Ray

Chen, Reina Miwa

Park, Junseo "Rachel"

Yeh, Daphne

Lai, Sean Cen-Shuo

Lai, Emily Ying-Heng

Wang, Chian Han "Stella"

Hsieh, Ethan

Yu, Chelsea

Sarmiento, Ella Moira

Wu, Rachel

Leung, Shi En "Clio"

Farrell, Sean Marcus

Ho, Bai-Yu "Rosemary"

Hsieh, Roy Pei-Jeng

Park, Guk Gi "Dennis"

Shih, Chun Yu "Jason"

Tsai, Justin

Miao, Yu Kuan "Ken"

Chang, Eric

Lee, Cheng Hsing "Josh"

Kuo, Yu-Cheng "Collin"

Hsu, Irene

Potharaju, Laasya Priya

Yang, Antonio Tony

Kao, James

Yu, Andrea Hao Chin

Lee, Michael

Wang, Hung-Tai

Yen, Pen Yeh "Morris"

Yamasaki, Kotono

Yeh, Elexa

Huang, Jane Yichen

Huang, Brandon Bor-ShengBack to top

Second QuarterBack to top

Third QuarterBack to top

Fourth Quarter